• GM76-V2

GM76-V2

Mã sản phẩm: 000141

Liên hệ
Model: GM76-V2
Vật liệu tiếp xúc mặt / vinyl clorua
Chứng nhận mô hình được cấp số / TN 257
Tương ứng hấp thu có thể /
· CA-107L / OV
· Dòng sản phẩm CA-104N
Nhà sản xuất / Shigematsu Sản xuất Công ty TNHH
Khả năng hấp thụ của CA-104N II / OV
Bộ lọc ngoài LB được gắn vào.
Tên sản phẩm / mặt nạ khí loại nhỏ trực tiếp
Mẫu / GM76-V2
Vật liệu tiếp xúc mặt / vinyl clorua
Chứng nhận mô hình được cấp số / TN 257
Tương ứng hấp thu có thể /
· CA-107L / OV
· Dòng sản phẩm CA-104N
Nhà sản xuất / Shigematsu Sản xuất Công ty TNHH
Khả năng hấp thụ của CA-104N II / OV
Bộ lọc ngoài LB được gắn vào.

Sản phẩm liên quan

Sản phẩm bán chạy