• 7535FFP100 Stack Pack: Pancake with Adapter

7535FFP100 Stack Pack: Pancake with Adapter

Mã sản phẩm: 0008

Liên hệ

Model: 7535FFP100

Hiệu suất lọc 99,97% cho tất cả các hạt. Bao gồm một cặp bộ chuyển đổi N750035 để gắn Pancake vào hộp mực phía Bắc.

Model: 7535FFP100

Hiệu suất lọc 99,97% cho tất cả các hạt. Bao gồm một cặp bộ chuyển đổi N750035 để gắn Pancake vào hộp mực phía Bắc.

Sản phẩm liên quan

Sản phẩm bán chạy