CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VĨNH PHÁT
Địa chỉ : Số 28 B7 Đầm Trấu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Điện thoại : (024) 3984 1693 / Fax : (024) 3984 1693
Email: bangdd@vpic.com.vn
Website: vpic.com.vn

 

Ghi chú : Các trường (*) là bắt buộc