• PVC shoes KV30YZ

PVC shoes KV30YZ

Mã sản phẩm: 00050

Liên hệ
Model:KV30YZ
 
Màu: KV30YZ Đen trên nền đen, KV30Z Đen trên lưng / vàng
Chiều cao dự kiến: 355-385 mm (Từ gót chân)
Trọng lượng ước tính: 1,6 kg / cặp
Kích thước: 5-12 (Anh) / 38-46 (tiếng Pháp)
Model:KV30YZ
 
Màu: KV30YZ Đen trên nền đen, KV30Z Đen trên lưng / vàng
Chiều cao dự kiến: 355-385 mm (Từ gót chân)
Trọng lượng ước tính: 1,6 kg / cặp
Kích thước: 5-12 (Anh) / 38-46 (tiếng Pháp)
 

Sản phẩm liên quan

Sản phẩm bán chạy